Bouwvergunning voor scoutinggebouw 20 mei 2010

Uit de krant van woensdag 26 mei bij Gemeentenieuws  onder het blok OPENBARE BEKENDMAKINGEN stond "BOUWEN". Een onderdeel van de welstandsvergadering is bouwvergunningen met als onderdeel reguliere bouwvergunningen: De burgemeester en wethouders van de gemeente Cuijk maken bekend dat zij de volgende bouwvergunningen hebben verzonden:

-op 20 mei 2010: Galberg 2a te Cuijk voor het oprichten scoutinggebouw

De besturen van scouting Cuijk en alle leiding zijn heel erg blij en zitten nu in spanning wanneer de eerste steen zal worden gelegd!

Laat een bericht achter.