Sociale veiligheid binnen Scouting Cuijk

We vinden het binnen Scouting Cuijk belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Sociale veiligheid binnen Scouting Cuijk betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) of de wet. Bijvoorbeeld op het gebied van zeden, verduistering, pesten, groepsdruk en geweld. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie dragen in belangrijke mate bij aan een sociaal veilige omgeving.

 

» Klik hier voor het volledige artikel.