Contributie

Contributie 

Scouting Cuijk kent een all-in contributie. Dit betekent dat de volgende activiteiten bij de contributie zijn inbegrepen:

  • De wekelijkse bijeenkomsten
  • Het jaarlijkse weekend met Scouting Cuijk
  • Eén ander weekend of grote activiteit met de eigen groep
  • Het zomerkamp van 5-7 dagen (voor de Bevers en Blauwe Vogels is dit een weekend)

Als groepen hiernaast nog extra activiteiten houden of een keer internationaal op kamp gaan, kan hiervoor een eigen bijdrage worden gevraagd.

 

Jaarcontributie 2017-2018  (in 4 kwartalen)

Bevers 4 x € 28,50
Welpen 4 x € 38,50
   Kabouters 4 x € 38,50
   Bootsmaatjes 4 x € 50,-
Scouts 4 x € 44,50
   Zeeverkenners 4 x € 55,-
Explorers 4 x € 44,50
   Wilde Vaart 4 x € 55,-
   Roverscouts 4 x € 48,-
Blauwe Vogels 4 x € 28,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingsgegevens

De contributie incasseren wij automatisch in vier termijnen. Anders betalen kan maar de contributie is dan 10% hoger. De betaling zien wij dan graag vóór 31 december overgemaakt.

Onze rekening loopt bij de Rabobank Land van Cuijk,  t.n.v. Groep Scouting Cuijk,

IBAN rekeningnummer  NL10RABO0110505670

BICcode: RABONL2U

 

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de contributie dan kunt u contact opnemen met onze Penningmeester Cor Jans tel. 0485 – 320421