De Stichting Scouting Cuijk

Het bestuur van de Stichting Scouting Cuijk wordt gevormd door:

 

Voorzitter: Frank Moers
Secretaris: Rob Gijzen
Penningmeester: Theo de Krosse
Lid: Wim van Rijswijk
Lid: Antonette Otten

 

Daarnaast heeft de stichting een aantal adviseurs:

Vanuit de groepsraad: Martijn van Heereveld
Vanuit de landtak: Patrick Strijbos /
Cefas Nieuwenhuis
Vanuit de watertak: NadjaHurkens /
Marloes Besemer
Vanuit de ouders: Bas van Vorselen
Gert-Jan Derks

 

 

Stichting Scouting Cuijk: K.v.K. 41080651