Een nieuwe voorzitter voor scouting Cuijk

In november 2012 hebben alle kaderleden, onze leiding, ingestemd met onze voorgedragen nieuwe voorzitster. Mogen we u voorstellen:

Antonette Otten, ze neemt de voorzittershamer over van Maurits van Driel. Woensdagavond hanteerde ze letterlijk de hamer in haar eerste groepsraad, een vergadering voor alle kaderleden.

Antonette heeft als kind bij scouting Cuijk gezeten en later jaren als leiding meegedraaid. We heten haar van harte WELKOM!

Laat een bericht achter.