Groepsbestuur

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging scouting Cuijk heeft een sturende rol. Zij dragen zorg voor de organisatie van de verenigingsbrede zaken en activiteiten. Bestuursfuncties en andere ondersteunende taken worden veelal ingevuld door (oud-)leiding, maar natuurlijk zijn we ook altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers van buiten onze vereniging.

Functie Persoon Contact
Voorzitter Audrey Nieuwenhuisvoorzitter@scoutingcuijk.nl
Penningmeester Therese Verkerk penningmeester@scoutingcuijk.nl
Groepsbegeleider voor de landtak Vacantgroepsbegeleider-landtak@scoutingcuijk.nl
Groepsbegeleider voor de watertak Martijn van Heereveld groepsbegeleider-watertak@scoutingcuijk.nl
Materiaalbeheer Wim van Rijswijk materiaalbeheer@scoutingcuijk.nl
Actie-co√∂rdinator Patricia Verkerk  
Verhuur en beheer blokhut Wim van Rijswijk blokhutverhuur@scoutingcuijk.nl / 06-15601617
Verhuur en beheer Jules en kampterrein Jan de Keizer 06-12161210

Eens in de zes weken vindt er een groepsraad plaats, waar de dagelijkse gang van zaken besproken wordt. Hierbij zijn het bestuur en de leiding aanwezig. Belangrijke beslissingen worden door middel van bijvoorbeeld een stemming genomen. In het najaar is er een Algemene Ledenvergadering, waarbij (ouders van) leden welkom zijn.

Vereniging Scouting Cuijk: K.v.K. 17222985

Postadres secretariaat: Galberg 2a, 5431 KZ Cuijk