Sociale veiligheid binnen scouting Cuijk

We vinden het binnen Scouting Cuijk belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.
Wat is sociale veiligheid? Sociale veiligheid binnen Scouting Cuijk betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen
die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van
de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden (https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid/310-gedragscode/file). Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven.
Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Cuijk getroffen heeft om binnen
onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting
Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet
overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Voordat je start als vrijwilliger bij Scouting Cuijk maakt het bestuur persoonlijk kennis met je.
Natuurlijk onderschrijf jij als (toekomstig) lid de doelstelling van Scouting en de gedragscode. Verder
heb je er geen bezwaar tegen dat er een VOG voor je wordt aangevraagd. Ben je hiervoor bij een
andere vereniging vrijwilliger geweest? Dan doen wij navraag bij die vereniging.

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen
van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook, conform het
Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een
introductieperiode zijn. In die periode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode,
het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo
snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse
methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

Na de introductieperiode bespreken we met elkaar of er een klik is en of de vrijwilligersfunctie
wederzijds bevalt, waarna je definitief aangesteld kan worden. Meer informatie over sociale
veiligheid bij het aanstellen van nieuwe vrijwilligers kun je vinden op:
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/in-veilige-handen/vog.

Vertrouwenspersoon
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een
sterfgeval, staan onze bestuursleden (link) graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale
Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team
bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan.
Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij
verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Het team Sociale Veiligheid is
24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via e-mail:
inveiligehanden@scouting.nl
socialeveiligheid@scouting.nl

De vertrouwenspersonen binnen scouting Cuijk zijn Maurits van Driel en Jolanda Ouwens. Zij zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@scoutingcuijk.nl